Mèo, phim, sách, viết lách và... linh tinh.

Tag giáo dục

Review sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường?

“Vì sao con tôi không thích đến trường?” của Richard David Precht là cuốn sách viết về thực trạng của nền giáo dục Đức. Phần đầu đọc thấy không liên quan lắm vì tác giả đưa ra các ví dụ,… Continue Reading →

© 2024 Trang Ngo — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑