Mèo, phim, sách, viết lách và... linh tinh.

Tag mèo

Mèo không chịu uống nước thì phải làm thế nào?

Không giống như chó, có thể uống nước ở bất cứ chỗ nào, mèo khá khó tính trong việc uống nước. Nếu nước không được phục vụ đúng ý chúng thì chắc chắn chúng sẽ không chịu uống. Để khắc… Continue Reading →

© 2024 Trang Ngo — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑