Mèo, phim, sách, viết lách và... linh tinh.

Tag kindle

Máy đọc sách: Những ưu và nhược điểm so với sách giấy

Là một người đã dùng máy đọc sách được hơn chục năm, từ thời còn bấm bấm bàn phím với phiên bản Kindle Keyboard 3 tới khi chuyển sang đọc sách trong mưa cùng Kindle Paperwhite Gen 10, tôi nghĩ… Continue Reading →

© 2024 Trang Ngo — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑