Mèo, phim, sách, viết lách và... linh tinh.

Month November 2023

Review sách Bổ Được Cà Chua, Mở Được Tiệm Cơm. Bật Được Nắp Chai, Mở Được Quán Nhậu.

Cuốn sách “Bổ được cà chua, mở được tiệm cơm. Bật được nắp chai, mở được quán nhậu” của tác giả Uno Takashi đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều trong quá trình mở nil coffee, đặc biệt là… Continue Reading →

© 2024 Trang Ngo — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑