Mèo, phim, sách, viết lách và... linh tinh.

Tag nhất linh

Review sách Đoạn Tuyệt

Tiểu thuyết “Đoạn tuyệt” là một tác phẩm của Nhất Linh, được viết từ năm 1936 nhưng tính thời sự vẫn còn nguyên. Tôi chẳng có gì không thích về cuốn sách nên sẽ chỉ viết ra đây mấy ý… Continue Reading →

© 2024 Trang Ngo — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑