Mèo, phim, sách, viết lách và... linh tinh.

Tag oscar

Review phim Minari: Gia đình là sức mạnh hay trở ngại?

Minari (Khát vọng đổi đời) là một câu chuyện cảm động về tình cảm và gắn kết giữa những thành viên trong một gia đình Hàn Quốc nhập cư vào Mỹ. 1. Tóm tắt nội dung Minari (Khát vọng đổi… Continue Reading →

Review phim Another Round: Bộ phim dành cho những kẻ nghiện rượu

Để tóm tắt về Another Round (tên tiếng Việt là Thêm Một Chầu Nữa Nhé) thì không có gì tốt hơn là sử dụng một trích đoạn trong OST của phim: What a life, what a nightWhat a beautiful, beautiful… Continue Reading →

© 2024 Trang Ngo — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑