Mèo, phim, sách, viết lách và... linh tinh.

Tag sáng tạo

6 kỹ năng copywriter cần có để thành công

Giật tít như vậy cho hấp dẫn thôi chứ thật ra bài này tôi nghĩ chỉ nên là “6 kỹ năng copywriter cần có để tồn tại với nghề”. Đây là những đúc kết của riêng tôi sau khi đã… Continue Reading →

Hãy cho đi những ý tưởng của mình

Hãy chia sẻ ý tưởng của mình khi bạn không thể thực hiện được nó. Hãy coi ý tưởng như mớ quần áo cũ bạn không dùng đến nữa và mang đi ủng hộ. Biết đâu sẽ có người cần… Continue Reading →

Bừa bộn sẽ giúp bạn sáng tạo hơn như thế nào?

Việc sống trong bừa bộn sẽ giúp bạn sáng tạo hơn đã được nhắc tới trong nhiều bài báo. Tuy nhiên, người ta chỉ dừng lại ở việc miêu tả thí nghiệm và đưa ra kết quả là: Khi cho 2 nhóm người… Continue Reading →

© 2024 Trang Ngo — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑