Mèo, phim, sách, viết lách và... linh tinh.

Tag wordpress

So sánh WordPress và Facebook trong việc xuất bản cá nhân (blogging)

Tôi có một vài người bạn thích viết. Một số người lựa chọn lập blog trên WordPress, một số khác thì sử dụng luôn Facebook để đăng những chia sẻ cá nhân, có người thì kết hợp cả hai. Ở… Continue Reading →

© 2024 Trang Ngo — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑