1.

Dấu trừ: Sao anh cứ suốt ngày say thế?

Dấu cộng: Vì chỉ có lúc say anh mới thấy yêu em.

2.

Dấu trừ: Anh sẽ yêu em khi em không còn trẻ và xinh đẹp chứ?

Dấu cộng: Em trẻ và xinh đẹp khi nào vậy?

3.

Dấu trừ: Anh nghĩ sao về xu hướng ngoại tình hiện nay?

Dấu cộng: Nếu người ta không lấy nhau vì tình yêu thì ngoại tình là chuyện tất yếu.

4.

Dấu trừ: Any love you regret to take?

Dấu cộng: No.

Dấu trừ: To make?

Dấu cộng: …

5.

Dấu trừ: Á, nhìn máy tính nhiều mỏi mắt quá.

Dấu cộng: Nhìn anh cho đỡ mỏi mắt này.

Dấu trừ: Thôi, thà mỏi mắt còn hơn đau mắt.