những người nguyên tắc
thì muốn bốc đồng

những người lông bông
thì khát khao ổn định

những người thích xu nịnh
có vỏ bọc chân thành

những người hay lanh chanh
thì mong được từ tốn

những kẻ mặt lồn
tưởng mình là tiên

những đứa hay huyên thuyên
lại nghĩ mình tài giỏi

những kẻ lười học hỏi
cứ tưởng mình cần cù

những kẻ lù đù
thì tự tin mình nhanh nhẹn

những người có hơi men
thì luôn mồm tỉnh táo

những kẻ hay chỉ giáo
là một lũ ngu si

thôi cứ cười hi hi
nhắm mắt đi mà sống

11/2/2015